תקנים

 ח.ממרוד מספקת ומתקינה גדרות בהתאם לדרישות התקנים הישראלים הנוגעים לענף הגידור

תקן הגידור ת"י 4273

תקן זה חל על גדרות בין שטחים, מחוץ לבניינים או בתוכם, המיועדות למטרות הפרדה, בטיחות, ביטחון או נוי, ומיוצרות מרכיבים חרושתיים העשויים בעיקר מפלדה.

תקן ישראלי

תקן מעקים ומסעדים ת"י 1142

תקן זה דן בתכן, בטיב ובאופן החיבור של מעקים ושל מסעדים המותקנים דרך קבע בבניינים ובשטחים שמחוץ להם הנמצאים בגבולות הנכס.

התקן קובע גובה וחוזק המינימלי הנדרש מהגדר על מנת שתיחשב למעקה.

תקן ישראלי

ת"י 414

התקן מגדיר רמת עמידות בעומסי רוח.

תקן ישראלי

ת"י 2142 חלק 1

תקן זה קובע פתרונות בטיחותיים להפרשי גבהים בשטחים פתוחים באזורים מבונים, במקומות המיועדים למעבר או לשהייה של הולכי רגל. קובע  סוג המעקה הנדרש בהתאם לתנאי השטח (הפרשי גבהים ושטחים מבונים)

תקן ישראלי

קבלן רשום

ח.ממרוד הינה   קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג 100- ג  ובסיווג יעודי 111-א (פיתוח חצרות), וכן, בן היתר חברה באיגוד לשכת המסחר, ספקית מורשה למשרד הבטחון בסיווג 27 בלתי מוגבל, ספקית מורשה לחשכ"ל, מורשה לביצוע הנחיות חוזר מנכ"ל לגידור מוסדות חינוך

דילוג לתוכן