גדר בטיחות

מעקות בטיחות להולכי רגל במדרכות – חברתנו מספקת ומתקינה את כל סוגי מעקות הבטיחות להולכי רגל לפי דרישת המזמין / הרשות המקומית ולפי דוגמת הקיים באותו הרשות.

מעקות בטיחות למניעת נפילה מגובה, ע"ג קירות תומכים , ע"ג גגות , מעברי הולכי רגל מרפסות וכו.

עומדים בדרישות תקן ישראלי 1142 "מעקות ומסעדים".

לרוב מעקות הינם חרושתיים ( יצור המוני ) למניעת נפילה מגובה עשויות פרופילי מתכת כדוגמת גדר שבכה/פרופילים, אך יש להוסיף פרופיל אופקי ולצופף עמודים בהתאם.

קיימים מעקות בטיחות דקורטיביים המתוכננים ע"י אדריכלים ומעוצבים לאופי הנוף הסביבתי ומותאמים לצרכי הלקוח כדוגמת מעקה מעגנה נמל תל-אביב שתוכנן ע"י משרד אדריכלים

"מיזליץ-כסיף"  , מעקה נמל יפו שתוכנן ע"י "איתן עדן אדריכלים "  ומעקה בטיחות בטכניון חיפה

שתוכנן ע"י "מילר בלום ושות."