גדר בטיחות

מעקות בטיחות להולכי רגל במדרכות – חברתנו מספקת ומתקינה את כל סוגי מעקות הבטיחות להולכי רגל לפי דרישת המזמין / הרשות המקומית ולפי דוגמת הקיים באותו הרשות.

מעקות בטיחות למניעת נפילה מגובה, ע"ג קירות תומכים , ע"ג גגות , מעברי הולכי רגל מרפסות וכו.

עומדים בדרישות תקן ישראלי 1142 "מעקות ומסעדים".

לרוב מעקות הינם חרושתיים ( יצור המוני ) למניעת נפילה מגובה עשויות פרופילי מתכת כדוגמת גדר שבכה/פרופילים, אך יש להוסיף פרופיל אופקי ולצופף עמודים בהתאם.

קיימים מעקות בטיחות דקורטיביים המתוכננים ע"י אדריכלים ומעוצבים לאופי הנוף הסביבתי ומותאמים לצרכי הלקוח כדוגמת מעקה מעגנה נמל תל-אביב שתוכנן ע"י משרד אדריכלים

"מיזליץ-כסיף"  , מעקה נמל יפו שתוכנן ע"י "איתן עדן אדריכלים "  ומעקה בטיחות בטכניון חיפה

שתוכנן ע"י "מילר בלום ושות."

גלריה מעקה בטיחות מרפסות

גלריה מעקה בטיחות סבכה

גלריה מעקה דקורטיבי

גלריה מעקה דקורטיבי צינורות אופקיים

גלריה מעקה מאחז יד למדרגות

גלריה מעקה אלומיניום משולב זכוכית

גלריה מעקה טכנאים צינורות

גלריה מעקה תיחום בקר

מעקה מדרכה ומעברי כביש הולכי רגל

מעקה מדרכה ומעברי כביש הולכי רגל ח ממרוד – ח.ממרוד | גדרות ושערים לבטחון ומיגון פרטי, מוסדי ובטחוני

גלריה מעקה מדרכה ומעברי כביש הולכי רגל